Köpa bostad

Köpa bostad

Vi har erfarenhet av att lyckas med bostadsaffärer, så du behöver inte ha full koll. Men när det är dags att köpa ett nytt hem, har vi sammanställt några viktiga punkter i en enkel guide för att hjälpa dig fokusera på att hitta det rätta hemmet.


Köpa bostad - steg för steg
Steg för steg
Köpa bostad
Steg 1 - Undersök marknaden
Börja med att utforska den aktuella marknadssituationen. Vi kan hjälpa dig i att klargöra dina önskemål och identifiera tillgängliga bostäder i området. Dessutom tar vi hänsyn till dina köparintressen och kan övervaka de bostäder du visar intresse för.
Steg 2 - Visningar
Det är lärorikt att delta på flera visningar för att skaffa sig en förståelse för rådande marknadsläge, vilka möjligheter som finns inom din budget, dina prioriteringar när du väljer en ny bostad, samt vilka kompromisser du kan vara beredd att göra. Vid en visning är det viktigt att vara uppmärksam. Hur är skicket på fastigheten eller bostadsrätten? Hur ser ekonomin ut osv.

Mäklaren finns på plats under visningen för att svara på eventuella frågor. Som spekulant får du tillgång till en detaljerad bostadsbeskrivning med relevant information om bostaden. De intresserade har möjlighet att lämna sina namn och kontaktuppgifter.
Steg 3 - Finansiering
När du har bestämt dig för att köpa en bostad är det viktigt att ta kontakt med din bank för att säkerställa din finansiering. Ansök helst om ett preliminärt lånelöfte innan för att få klart för dig vilka bostäder du har möjlighet att titta på. När du sedan har hittat den rätta bostaden, är nästa steg att kontakta banken för det slutliga godkännandet.
Steg 4 - Budgivning
Efter visningarna brukar oftast budgivningen starta. Ibland finns det flera intresserade, vilket kan förlänga budgivningsprocessen. Ibland handlar det mer om förhandlingar för att nå en överenskommelse om rätt prisnivå. Det är alltid säljaren som har beslutanderätt över vilken köpare som väljs och till vilket pris bostaden säljs.
Steg 5 - Undersökningsplikt
Som köpare av en bostadsrätt eller fastighet åligger det dig en omfattande undersökningsplikt enligt lag. Det är viktigt att du utför en grundlig undersökning/besiktning av bostaden. Detta skapar trygghet genom att du får insikt i vad du köper och minimerar risken för oönskade överraskningar.

I många fall har säljaren redan genomfört en besiktning inför försäljningen och valt att teckna en s.k. dolda-fel försäkring som gäller i 10 år. Innan du lägger bud eller genomför köpet är det noga att ta del av innehållet i besiktningsprotokollet. Du har möjlighet att få en genomgång av besiktningsprotokollet med besiktningsmannen. Dessutom har du rätt att begära att genomföra en egen besiktning, och säljaren kan då välja att acceptera eller neka besiktningen.
Steg 6 - Kontraktsskrivning
När överenskommelse har nåtts mellan båda parter och finansieringen har godkänts, upprättas kontraktet. Vanligtvis sker detta genom att alla parter samlas på mäklarens kontor, men ibland kan kontraktet även undertecknas direkt i den aktuella bostaden.
Steg 7 - Tillträde
Vid tillträdet slutförs affären formellt på mäklarens kontor i närvaro av båda parter. Genom mäklarens kontakt med banken genomförs överföringen av den återstående delen av köpeskillingen till säljarens konto, och köparen får därmed nycklarna till sitt nya hem.